OPEN STANDARDS
(From the English summary in report 4, chapter 5):

This document is the final part of a series of reports comprising a survey and recommendations of open standards for multimedia content on public web- sites. The survey has been performed by the Multimedia Streaming Group at Østfold University College at the invitation of the Department of Government Administration and Reform (FAD).

(Fra innledningen til rapport 1):
Denne rapporten dokumenterer første fase av utredning om åpne standarder for grafikk, bilde, lyd og video på offentlige nettsider. Målet har vært å skaffe en oversikt over hvilke standarder som allerede er i bruk eller planlagt innført, og å legge rammene for en grundigere utredning.

BØRRE LUDVIGSEN <b@hiof.no> +47 908 24 608

Last modified: Tue Nov 20 09:52:25 2012